Hatha Yoga

Là một loại Yoga tổng quát xó thể bao gồm nhiều loại Yoga khác, tốc độ chậm và nhẹ nhàng, gips cân bằng về thể chất và tinh thần. Lớp học này giúp cân bằng về tinh thần và tâm trí, phù hợp cho mọi người tập ở mọi mức độ. Tuy nhiên Hatha Yoga cũng có thể dạy theo tốc độ nhanh (Hahta Flow) với những tư thế nâng cao tùy theo sức học viên.

Các lớp học khác

floated-register banner

Quý khách đăng ký tập Yoga tại các phòng tập vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây. Trân trọng cảm ơn!


Chọn địa điểm tập