membership

Gói tập

border banner about

Với mong muốn cùng mọi người thay đổi cuộc sống, chúng tôi mang đến cho khách hàng những lựa chọn đa dạng và linh hoạt với mọi nhu cầu và lịch trình của bạn. Chúng tôi cam kết luôn đưa đến khách hàng chính sách giá minh bạch và thống nhất.

 

Các gói tập của Zenfit

Gói tập theo ngày

– Chi phí ban đầu nhỏ, thanh toán theo tháng

– Không hợp đồng, không phí huỷ

– Tập luyện toàn thời gian tại 01 Club Elite Fitness

Gói tập theo tháng

– Chi phí ban đầu nhỏ, thanh toán theo tháng

– Không hợp đồng, không phí huỷ

– Tập luyện toàn thời gian tại 01 Club Elite Fitness

Gói tập theo 6 tháng

– Chi phí ban đầu nhỏ, thanh toán theo 6 tháng

– Không hợp đồng, không phí huỷ

– Tập luyện toàn thời gian tại 01 Club Elite Fitness

Gói tập theo Quý

– Chi phí ban đầu nhỏ, thanh toán theo Quý

– Không hợp đồng, không phí huỷ

– Tập luyện toàn thời gian tại 01 Club Elite Fitness

Gói tập theo Năm

– Chi phí ban đầu nhỏ, thanh toán theo Năm

– Không hợp đồng, không phí huỷ

– Tập luyện toàn thời gian tại 01 Club Elite Fitness

Gói tập với HLV

– Chi phí ban đầu nhỏ, thanh toán theo Năm

– Không hợp đồng, không phí huỷ

– Tập luyện toàn thời gian tại 01 Club Elite Fitness